Add Top Crystal

Kompositsten eller kvartssten Add Top Crystal är stark, tålig och icke-porös.

Under de senare åren har det kommit många nya material som liknar natursten på kompositstenmarknaden. Material som liknar olika typer av natursten har blivit allt mer populära. Kompositstenen som i mångt och mycket liknar naturmaterialet, har dessutom flera praktiska egenskaper.

  • Absorbansförhållande: 0
  • Vikt: 75 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara