Planet Jupiter

Under senare år har bänkskivor av kompositsten (även kallat kvartssten eller konststen) blivit alltmer populära i formgivna kök. Kvarts består av ca 93 % naturlig kvartssand och resten är bindemedel, färgämnen och tillsatser för att förbättra de tekniska egenskaperna. Bänkskivor av kompositsten står bättre emot mekaniska, termiska och kemiska effekter än natursten.

En kompositbänkskiva i Planet Jupiter är därför ett bra val för den som vill ha en så underhållsfri och hållbar köksbänk som möjligt.

  • Absorbansförhållande: 0
  • Vikt: 75 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara