Utvalda material -50%
Läs mer
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet och efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar om alla slags personuppgifter som vi eventuellt kan samla in om dig när du besöker vår webbplats på granitop.se är av största betydelse för Granitop AB. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Med denna integritetspolicy vill vi förklara för dig vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har till skydd för dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller bara för vår webbplats och dess besökare och gäller inte personuppgifter som samlas in via andra kanaler.

Din registeransvarige är Granitop AB

Reg. nr. 502078-6645
Momsnr. SE502078664501

e-post:

telefonnummer: 08 723 16 05

Vi samlar in och behandlar information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Insamling och användning av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi samlar in

Den information vi samlar in inkluderar information som du medvetet och aktivt tillhandahåller oss när du använder eller deltar i våra tjänster eller kampanjer, samt all information som dina enheter skickar när du använder våra produkter och tjänster.

De personuppgifter vi samlar in inkluderar information som du medvetet delar med oss när du använder våra tjänster eller kampanjer och information som dina enheter automatiskt skickar till oss.

Dina personuppgifter kan komma oss tillhanda på följande sätt:

 • När du kontaktar oss via telefon, e-post, kontaktformulär, priskalkylator eller onlinechatt
 • När du använder webbplatsen granitop.se
 • När du kommenterar, gillar eller delar inlägg på våra konton i sociala medier
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • När du kommenterar inlägg på vår hemsida

Typer av uppgifter som samlas in

Personuppgifter

Vi kommer endast att be dig om personuppgifter om det är nödvändigt för att utföra tjänsten åt dig. Genom att kontakta oss eller besöka vår webbplats kan du komma att dela följande information med oss:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Historik av kommunikation mellan dig och oss
 • Information om din webbläsare och IP-adress

Loggfiler

Vår hemsida granitop.se lagrar loggfiler om sina besökare. Den insamlade informationen kan omfatta:

 • Typ av enhet som används
 • IP-adress (Internet Protocol)
 • webbläsartyp
 • Internetleverantör (ISP)
 • Datum och tid för besöket på webbplatsen
 • Ingångs- och utgångssida samt antal klick och andra aktiviteter på webbplatsen

Informationen i loggfilerna används för att analysera trender, administrera webbplatsen, följa besökarnas aktiviteter på webbplatsen och samla in demografisk information. Den mottagna informationen är inte avsedd att identifiera personen och den insamlade informationen kan inte användas för att identifiera personen.

Cookies

Liksom de flesta webbplatser använder också granitop.se ”cookies”. En cookie är väsentligen en textfil som lagras på användarens enhet vid besök på en webbplats. Med hjälp av cookies görs och lagras val, regionala inställningar, alternativ för användning av tjänsterna osv.

Om du vill kan du stänga av användningen av cookies i din webbläsares inställningar, men i så fall kan tjänsten och/eller upplevelsen av webbplatsen påverkas.

Cookies är uppdelade i varaktiga cookies och sessionscookies. Varaktiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet även efter att du har stängt din webbläsare eller dator. Sessionscookies raderas dock omedelbart efter att webbläsaren stängts.

Cookies är indelade efter deras syfte:

Nödvändiga cookies. Sessionscookies, vars syfte är att du ska kunna använda de tjänster som erbjuds på vår webbplats. Dessa cookies hjälper till att autentisera användare och förhindra illvillig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan vi inte att erbjuda dig de tjänster du efterfrågar.

Informationscookies. Dessa cookies registrerar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

Funktionscookies. Dessa cookies gör det möjligt för din webbläsare att minnas de val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att spara dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver göra inställningar på nytt.

Hur vi använder uppgifter

Vi kan använda uppgifterna som samlas in för olika ändamål, inklusive:

 • Underhåll, administration, utveckling, personalisering och utbyggnad av vår webbplats
 • För att samla in statistik så att vi kan erbjuda bättre tjänster och/eller erbjudanden och förstå och analysera besökarnas beteende på vår webbplats
 • För att identifiera dig via telefon, meddelande eller e-post
 • För att skicka information till dig och be om feedback om våra tjänster
 • För att förhindra bedrägerier och skydda vår webbplats
 • För att vi ska kunna upprätthålla kontakt med dig via konton på sociala medier
 • För att göra det möjligt att läsa samtalshistorik för att påskynda givandet av lämpliga råd
 • I syfte att förbättra kvaliteten på vår tjänst och erbjuda effektivare lösningar för användningen av vår webbplats
 • För att utveckla nya produkter och tjänster eller för att förbättra deras funktionalitet
 • För att förenkla och påskynda vår interaktion när du kontaktar oss
 • För andra ändamål. Till exempel för att analysera data, studera trender, utvärdera effektiviteten av våra reklamkampanjer.

I vilka fall kan vi dela dina personuppgifter

 • Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med vårt företags ägarbyte, sammanslagning, försäljning av tillgångar, finansiering eller förvärv. Vi kommer att informera dig om överföringen av dina personuppgifter och när de kommer att omfattas av bestämmelserna i en annan integritetspolicy.
 • Vi kan dela dina uppgifter med våra partnerföretag och kräver i så fall att de följer denna integritetspolicy. Partnerföretag inkluderar våra moder- och dotterbolag, joint venture-partners eller företag som tillhör oss.
 • Vi kan dela dina uppgifter med våra affärspartners för att förse dig med vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.
 • Vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag. I god tro kan vi också lämna ut dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, skydda våra rättigheter eller vår egendom, förhindra eller upptäcka eventuella lagöverträdelser relaterade till användningen av vår tjänst och säkerställa säkerheten för användarna av tjänsten.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi sparar och använder dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi behöver spara dina uppgifter för att följa gällande lagar), för att lösa tvister och för att fullfölja våra avtal och policyer.

Företaget lagrar också loggfiler för interna analysändamål. Loggfiler lagras vanligtvis under en kortare tid, såvida inte dessa uppgifter används för att förbättra säkerheten eller funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi enligt lag är skyldiga att lagra dessa uppgifter under en längre tid.

Behandling av barns personuppgifter

Ingen av våra produkter eller tjänster riktar sig till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 år. Om du misstänker att vi behandlar uppgifter om en person under 13 år, tar vi bort den personen från alla våra databaser.

Dina rättigheter till skydd av dina uppgifter

Du har alltid rätt att inte dela dina uppgifter med oss, med kunskap om att detta kan påverka din upplevelse på vår webbplats. Om du väljer att inte dela dina uppgifter med oss kommer vi inte att behandla dig sämre för det. När du skickar oss personuppgifter förstår du att vi samlar in, lagrar, använder och delar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi samlar in om dig.

När vi tar emot dina personuppgifter från en tredje part kommer vi att skydda dem i enlighet med denna integritetspolicy och lagarna i Republiken Estland. Om du själv delar uppgifter från tredje part bekräftar du också att du har rätt och tillstånd att göra det.

Även om du tidigare har gett samtycke till att dela dina personuppgifter med oss för marknadsföringsändamål, har du rätt att ångra dig när som helst. Du har alltid rätt att avstå från att kommunicera med oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra databaser. Från tid till annan kan vi också begära information om dig för att bekräfta din identitet. Om du upptäcker att den information vi har samlat in om dig är felaktig, föråldrad, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss via e-post: eller via telefon: 08 723 16 05. Vi gör allt vi kan för att korrigera felaktig, ofullständig, vilseledande eller föråldrad information.

Om du tror att vi har brutit mot den gällande dataskyddslagen och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i detta dokument och ge oss alla detaljer om överträdelsen. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligen, presentera resultaten av undersökningen och beskriva de steg vi kommer att vidta för att åtgärda ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta tillsynsmyndigheten eller dataskyddsmyndigheten.

GDPR dataskyddsrättigheter

Vi vill försäkra oss om att du är medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare av sidan har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång – du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse – du har rätt att begära att vi korrigerar uppgifter som du anser är felaktiga. Du har också rätt att begära att vi kompletterar uppgifter som du anser är ofullständiga.
 • Rätt till radering – under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsad behandling av dina personuppgifter – under vissa förutsättningar har du rätt att begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot användningen av personuppgifter – under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet – under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi överför de insamlade uppgifterna till en tredje part eller direkt till dig.

Dina uppgifters säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för utbyte av information via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter, kan vi inte garantera deras fulla säkerhet.

Granitop AB vidtar alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och lagarna i Republiken Estland. Dina uppgifter kommer inte att överföras till någon organisation eller någon stat om det inte finns en särskild anledning att göra det och om säkerheten för dina personuppgifter säkerställs.

Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats kan du hitta länkar till andra webbplatser som inte tillhör oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll, integritetspolicy, tjänster som tillhandahålls eller något annat.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vid behov förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. När integritetspolicyn uppdateras ändrar vi datumet för senaste uppdatering av dokumentet längst ner i det. Om du besöker och använder vår webbplats även efter att integritetspolicyn har uppdaterats kommer vi att behandla det som ditt tysta samtycke till ändringarna.

Senast ändrad 2 mars 2023