Utvalda material -50%
Läs mer
Garanti

Garanti

Våra bänkskivor i granit, marmor, kvarts, kalksten, terrazzo och keramik har 5 års garanti.

Om vi mäter fel, om bänkskivan skadas under transport eller om det uppkommer problem under installationen, är det helt vårt ansvar – vi garanterar att alla sådana problem kommer att lösas utan att orsaka extra besvär för dig.

Noble Calista kompositsten

Om bänkskivorna redan har installerats kommer vi att lösa alla problem kopplade till felaktig montering av bänkskivor eller diskbänkar. Garantin omfattar inte mekaniska skador orsakade av användning, fläckar som orsakas av felaktig användning av ämnen beskrivna i användarmanualen eller fel rengöringsteknik. Vi ersätter inte heller bänkskivor som har skadats på grund av felaktig montering av stödjande möbler.

Skötsel av stenskivor