Brown Silk

  • Ursprungsland: Brasilien
  • Absorbansförhållande: <0,2%
  • Vikt: ca 81,8 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara