Utvalda material -50%
Läs mer

Charcoal Soapstone

Under de senare åren har det kommit många nya material som liknar natursten på kompositstenmarknaden. Material som liknar olika typer av marmor och skiffer har blivit alltmer populära. Kompositstenen som i mångt och mycket liknar naturmaterialet, har dessutom flera praktiska egenskaper.

Charcoal Soapstone är mörkgrå kvartskomposit vars naturnära stenmönster kompletteras av kompositstenens utmärkta tekniska egenskaper. Äkta skönhet i harmoni med innovation!

Polerad (Polished-P), slipad (Honed-H); 20 mm och 30mm.
Liknande stenar: Noble Concrete Grey

  • Absorbansförhållande: 0
  • Vikt: 75 kg/m² (30mm)
  • Stenskivor: Kompositsten
  • Färg: Mörk
  • Tjocklek: 30 mm, 20 mm
  • Pris: 6228kr/m2