Macchia Vecchia

  • Ursprungsland: Schweiz
  • Absorbansförhållande: <0,2%
  • Vikt: ca 82 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara