Marinace Black

  • Ursprungsland: Brasilien
  • Absorbansförhållande: <0,1%
  • Vikt: ca 80,3 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara