Utvalda material -50%
Läs mer

Noble Pro Cloud

Under de senare åren har det kommit många nya material som liknar natursten på kompositstenmarknaden. Material som liknar olika typer av marmor och skiffer har blivit alltmer populära. Kompositstenskivor i Noble Pro Cloud material är starka, hållbara och extremt hygienisk.

  • Absorbansförhållande: 0
  • Vikt: 75 kg/m² (30mm)
  • Stenskivor: Kompositsten
  • Färg: Ljus
  • Tjocklek: 30 mm, 20 mm
  • Pris: Beställningsvara