Virginia Black

  • Ursprungsland: USA
  • Absorbansförhållande: <0,30%
  • Vikt: ca 84,5 kg/m² (30mm)
  • Pris: Beställningsvara