Utvalda material -50%
Läs mer
Bänkskivans underhåll och rengöring

Bänkskivans underhåll och rengöring

Stenbänkskivor är både vackra och slitstarka samtidigt som de inte kräver alltför mycket underhåll. Dock, för att kunna känna dig säker på att din sidenmatta eller spegelblankt polerade stenyta är som ny i många årtionden, bör du komma ihåg några viktiga regler.

Underhåll av stenbänkskiva och lämpliga underhållsmedel

Sten, i synnerhet kvarts och granit, är nästintill idealiskt material för bänkskivor i kök och badrum. Desto större släthet och densitet stenen har, desto beständigare är den mot smuts och fläckbildning. Stenens densitet framgår av dess vikt och vattenabsorptionstal – tyngre material med vattenabsorptionstal nära noll har bättre beständighet mot nedsmutsning.

På Internet finns många rekommendationer hur när man vill avlägsna särskilt envisa fläckar bör använda lacknafta eller lösningsmedel, ammoniak, tandkräm, munsköljmedel, ättika o. dyl. Det stämmer att man ibland kan ha nytta av att rengöra en arbetsyta med ren alkohol, eller utspädd 3-procentig lösning av väteperoxid (H2O2-väteperoxid), avsedd för desinfektion. Väteperoxiden har en antibakteriell verkan och finns på apotek och som alkohol används vid rengöring av sår. Undvik att få dem i ögat och den ska inte heller sväljas. Tänk även på att även så kallade milda rengöringsmedel kanske inte är lämpliga för stenen. De kan förstöra glansen hos en polerad yta och förorsaka synliga skador även på slipad sten.

Vi rekommenderar inte att göra kemiska experiment i hemmet. Om det visar sig att användning av Granitops servicepaket inte ger önskar resultat eller att den fläck som har bildats på stenytan redan är för gammal och har sugits in i stenen, rådgör med Granitops sakkunniga innan du experimenterar.

Eftersom en stenbänkskiva är av naturligt ursprung och materialets färg, densitet, hårdhet och andra egenskaper beror på dess exakta minerala och kemiska innehåll, bör man vid rengöring av stenytor vara försiktig med hushållskemiska produkter. Vanliga nötande rengöringsmedel och frätande, blekande eller sura kemikalier lämpar sig inte för stenbänkskivor som hellre bör rengöras med vatten och bikarbonat, ett diskmedel med neutralt PH-värde eller särskilda rengöringsmedel för sten.

Om du föredrar att köpa dina underhålls- och rengöringsmedel från en annan handlare bör du alltid kontrollera produktens överensstämmelseintyg och innehåll. Underhålls- och rengöringsmedel som är avsedda för köksbänkskivor måste uppfylla något högre krav, bl.a. för att garantera användarsäkerheten vid kontakt med livsmedel!

Granitens egenskaper, rengöring och underhåll

Granit är en av våra slitstarkaste naturstenar. Tack vare sitt vulkaniska ursprung är den även värmebeständig och kan därför få oss att tro att den tål allt. I själva verket gäller samma förutsättningar för bevarande av granitens skönhet som för andra material – undvik helst att använda bänkskivan som en skärbräda eller som underlag när du bankar kött. När man är försiktig med knivar, porslin och bestick behåller den polerade bänkskivan sin glans längre!

Alla naturstenar har normalt behandlats med stenskyddsmedel en gång i fabriken hos tillverkaren. För ökad fläckbeständighet behöver dock porösare granitsorter och marmor då och då kompletterande impregnering. Exakt när bänkskivan behöver behandlas beror på kökets användarintensitet och aktuellt material. Du kan göra en enkel test för bedömning av bänkskivans skick. Droppa lite vatten på bänkskivan – om vattendropparna ligger kvar på ytan som pärlor, är bänkskivan skyddad och vid gott skick. Men om vattendroppen flyter ut eller till och med börjar absorberas i stenen behöver den behandlas på nytt med stenskyddsmedel.

Rengöring av marmor

Marmor är det känsligaste materialet av alla bänkskivematerial. Väljer man en bänkskiva av marmor bör man tänka på att den är känslig mot hushållskemi och frätande ämnen. Man bör vara extra varsam med vätskor som kaffe och te, vin, saft och läsk som innehåller livsmedelsfärger, men även med olja och syrahaltiga frukter. Kort exponering till sådana vätskor brukar inte innebära någon fara för marmor. Torkar man upp den nedspillda vätskan omgående med hushållspapper, varmt vatten och en trasa bildas inga fläckar, men färgade eller syrahaltiga vätskor bör inte låtas absorberas i stenytan.

Eftersom marmor betraktas som det mjukaste materialet (jämfört med kvarts eller granit) bör man alltid använda en skärbräda för att undvika repor på bänkskivan. Varsamhet krävs även vid hantering av köksredskap – stötar från exempelvis en malmgryta eller en tyngre stekpanna kan lämna avtryck eller till och med orsaka sprickor på marmor.

Smutsbeständig kvartskomposit

Bänkskivor av kvarts är de allra slitstarkaste, jämfört med marmor och granit. Kvartsens yta är ickeporös vilket gör materialet mycket hygieniskt och lättskött. Dock är värmebeständigheten något lägre hos kvarts än hos naturstenar. Därför är det viktigt att använda värmeunderlägg för heta köksredskap som tas direkt från spisen för att undvika risken för värmechock!

Självklart bör även kvartsytor underhållas efter samma logik som alla stenbänkskivor – det är alltid enklare att förebygga fläckar än att ta bort fläckar!
Vi har gjort olika tester på olika material, bl.a. med utspillda frätande drycker och tomatpasta som får ligga kvar på bänkskivan under en längre tid. Vi har inte lyckats att förstöra bänkskivor i kvarts, men det betyder inte att du ska förvandla ditt hem till ett försökslaboratorium. Naturligtvis är det alltid bäst att hålla bänkskivan ren även om den är av så smutsbeständigt material som kvarts!

Kalksten

Kalksten (hårdhet ca 3 – 3,5 i Mohs skala), klart en av de mjukaste stenarna och dess vattenabsorptionskoefficient är relativt hög – 1,8 % (som jämförelse granit 0,2 – 0,5 %).

Kalksten som bänkskiva kräver lite mer uppmärksamhet än till exempel granit. Om du är ute efter en underhållsfri bänkskiva som är lika elegant som kalksten så finns det i Granitops sortiment kvartssten som påminner om kalksten.

Terrazzo-sten / konstgjord marmor

Materialets egenskaper beror i stor utsträckning på den kvalitet och egenskap som finns hos grundmaterialet. Om Terrazzo-plattan innehåller en stor mängd av exempelvis Carrara marmor eller liknande ”mjukare” sten, får den likande absorptionskoefficient och motståndskraft mot fett, oavsett vilka bindemedel som används i tillverkningen (harts eller cement). Den behandlade ytan tenderar att vara fuktkänslig på samma sätt som marmor.

Keramik

Många bostadskonsumenter är överraskade över hur stora möjligheter att välja färg eller mönster man har vid val av köksytor av konstgjord sten. Det är inte heller så lätt att repa stenmaterial. De avgörande fördelarna med att använda keramiska material är i alla fall smutstålighet och livslängd. Vid en kontakt med syrliga livsmedel blir det inga märken eller matta fläckar på en porfri porslinsyta. Likaså tål keramikytan förändringar i temperatur.

Se våra material!

Att återställa glansen för en polerad yta

På alla stenbänkskivor bör man undvika att använda stålull. Det bästa att rengöra en bänkskiva med är en mikrofibertrasa, men även en trasa kan repa polerade ytor om det har kommit några sandkorn eller jord på trasan! Om det har hänt kan du använda till exempel Granitops poleringsmedel Cream Stone (naturstenar) eller Nano Cream (kvartskomposit) som är särskilt framtagna för underhåll av stenytor. Deras mikropartiklar skadar inte stenytan med tränger in i stenporer dit vanliga rengöringsmedel inte når.

Om det ändå har uppstått en fläck …

Alla olyckor kan inte förutses, särskilt i barnfamiljer där det är extra svårt att hålla köket perfekt rent. Om det ändå händer att nedspilld juice har fått ligga kvar alltför länge eller en intorkad sylt- eller ketchupfläck inte vill försvinna kan du prova att blanda ihop en egen smidig rengöringspasta.
Först bör du fukta fläcken ordentligt. Blanda sedan bikarbonat med varmt vatten till en pastaliknande konsistens och låt den verka en stund på fläcken. Det är bra att täcka över fläcken med plastfolie som håller bikarbonatpastan fuktig. Det bör hjälpa att få bort de absorberade färgämnena från stenen.
Om bänkskivan ändå inte blir helt ren och du känner att du har prövat nästan allt är du välkommen att kontakta våra specialister! Vi kan säkert rekommendera dig någonting!

Att friska upp ditt kök är att investera i din egen lycka!

Den mest hygieniska ytan är kvartssten

Ett fräscht hem utan större bekymmer

Skötsel av stenskivor