Caesarstone -20%
Läs mer
Kökstrender 2023

Kökstrender 2023

Hur åstadkommer man ett vackert och kvalitetsmässigt kök?

Vi hörde oss för med Granitops försäljningsdirektör Silver Suurkütt, vad året 2023 kunde tänkas föra med sig, vad som är inne just nu och inte minst vad man ska börja med, om man tar hand om ett utrymme, som ska bli kök.

Noble Ivory White

Vad är det viktigaste som man borde göra klart för sig?

Först och främst bör man göra en ungefärlig budget och därefter ett utkast eller en handlingsplan. Fler och fler har upptäckt glädjen i skapandet, men alldeles utan utomstående hjälp klarar man sig inte. Inte ens om man tar ett standardkök eller plockar ihop det av enheter av köksinredningar, är det trots allt bra att ha specialistkunskaper. Det är klokt att börja färden med att konsultera en inredare eller ett möbelföretag. Yrkesmannen kan visa på sådana lösningar och detaljer som man inte kommer på själv.

El- och rörarbeten bör man anförtro åt fackmannen, men innan man väljer och eller installerar inredning är det förnuftigt att ta reda på anläggningens prestanda. I sämsta fall kan det visa sig senare att man, även om anläggningens kapacitet räcker till, blir tvungen att dra om ledningar eller ändra på stickkontakter, beroende på ändringar i elsystem eller i inredningens läge.

Ambiente Light

Kan man nämna några typiska fel som man gör när man installerar kök?

Det tjänar inget till att skynda. Köket är en relativt viktig del av hemmet och att renovera eller installera ett kan vara rätt så dyrt. Ju fler förarbeten man gör, ju grundligare man sätter sig in i förutsättningarna och samverkar med yrkesmän, desto bättre resultat kommer det att bli.

Man skulle ju inte vilja framhålla fel, men några sent påkomna ändringar kan bli nog så dyrbara. Om inredningen redan är på plats, är det för sent att sörja över att det är en för svag belysning eller att någon låda eller något skåp har opraktiska mått. Ju medvetnare man är när man fattar sitt beslut, desto genomtänkt och stiligt kommer rummet att bli.

När man talar om stenytor har vi vid några tillfällen varit i en situation, då man har sagt till oss: ”inredningen är på plats, kom och ta mått och vi beställer”. För oss är det väsentligt att inredningen inte endast är i huset utan även att den är monterad och i sitt slutgiltiga läge. Om man ändrar något väsentligt i placeringen, behöver stenytan inte passa mer. I de fall man inte önskar något stänkskydd och då det t ex blir en plattsatt vägg bakom arbetsytan, är det lämpligt att låta den slutliga utformningen bero, till dess att stenytan redan är på plats.

Crolla London, Blanco Subline 500 Silgranit


Och naturligtvis bör man redan tidigt komma fram med alla sina speciella önskemål – till exempel utförs uttaget för utslagsvask och spis redan på fabrik (ibland lämnar vi kvar förstärkningsreglar under transporten och tar bort dem på platsen), men vid installationen kan man inte åstadkomma större och principiella ändringar.

Det kanske inte behöver betonas särskilt, men… att fatta beslut enbart utgående från priset är inte förnuftigt. På senare tid har allt färre obehagliga överraskningar inträffat, men tidigare hade vi rätt så många fall då man för en stenyta, som hade skurits ut med 0,10 mm precision, blev tvungen att göra en anpassning med tunn plåt som man hade köpt i en byggvaruaffär och rent ut sagt en bucklig vask. Vi har skäl till, varför det i utbudet på vår hemsida är Blanco produktion och orsaken är kvalitet. När det gäller en produkt av premium-klass påverkas priset inte enbart av använda material, modern teknik och god kvalitetskontroll. De skiljer sig från lågpris-masskonsumtionsvaror även med kvalitetsförpackning, extrautrustning och efterservice. Detta borde man ta hänsyn till när man inreder ett hem – det skulle vara tråkigt om man skulle bli tvungen t ex att byta blandare, gång på gång och med några års mellanrum, i ett kvalitetskök med arbetsytor av natursten, med en livslängd av årtionden.

Crystal Diamond

Vad kan man göra med en köksrenovering om det är ont om plats?

För att stimulera inspirationen är det bra att ha ett litet utrymme att arbeta med. När man ska samla allt nödvändigt på en liten yta, måste planeringen vara bättre än vanligt. För det andra passar den moderna och praktiska nordiska stilen ännu bättre på en begränsad yta. Den är inte så enkel, ren och anspråkslös som en japansk inredning, som strävar efter harmoni, men ändå behaglig, minimalistisk och lugn. När man i planeringen utgår från principen om funktionalitet, undgår man överdrifter, meningslösa utsmyckningar och pryttlar, som försvårar städningen samt överflödiga möbelpjäser som är i vägen för köksarbetet. (Funktionalistisk inredning i Sverige)

Naturmaterial, ljusa väggar, pastelltoner, möbler med naturliga förvaringsutrymmen, varje centimeter med en lysande, uppfriskande nordisk fägring – låter det inte som var mans drömmars kök? Lägger man därtill en väl belyst och vackert mönstrad stenyta, kan man vara säker på att resultatet blir en beundransvärd och sällsam helhetslösning.

Om man har tur kan det vara så att rummet så att säga självt dikterar lösningarna. Må det vara med ett typprojekt och arkitektens smartness eller något liknande, men ibland kan en möbel som man nyligen har sett i en tidskrift eller en möbelaffär passa så väl i ett hem att man över huvud taget inte funderar på det.

Crystal Calacatta Silva

Vad är det viktigaste att komma ihåg när det gäller öppna kök?

Ett kök med öppen planlösning som en del av vardagsrummet är förtjänt av ett bättre material och när man färgsätter det ska man att ta ställning till hur kökshörnan passar ihop med möbler och inredning. Det finns inga absoluta sanningar – även om man oftast som en tänkt rumsuppdelare skulle vilja använda en stor köksö med samma ytmaterial som kökets arbetsytor, är det säkert inte det enda sättet att uppnå ett helhetsintryck. Även ett traditionellt köksbord kan ha en god verkan, särskilt om köket i sig själv är nischat eller i en utskjutande del och övergången mellan rumsdelarna inte har klara avgränsningar.

Belvedere

Om det öppna köket har en större ö, kan man överväga att bekläda dess sidor med sten. Särskilt vid en stormönstrad (Belvedere, Viscount White och Verde Savana granit) eller vid en sten med högtidlig historia (svart och vit marmor) är så kallad waterfall-effekt mycket vacker.

Just senaste året har de inredningsintresserade upptäckt att man kan använda sten till vad som helst. Av samma material som en arbetsyta eller ett stänkskydd, kan man till exempel ha soffbord, fönsterbänkar, TV-ställning, gesims till öppen spis. Man har med sten klätt hyllor, byråer, dörröppningar, lampställ eller till och med golvsocklar. Med samverkan av detaljer kommer man säkert att följa den genomgående inredningsstilen som ett vackert och enhetligt samband.

Det är klart att det när det gäller ett vardagsrum som har utvidgats till kök, är viktigt att uppmärksamma ventilation och belysning.

Vad borde man beakta när man väljer arbetsytor och organiserar ett kök?

En stenyta är visserligen vacker och mycket motståndskraftig – t ex är hårdhetsgraden för kvartsit och kvartssten i Mohs skala 7 (för marmor är det 2 – 3, granit 5 – 6), men inget material är helt okrossbart eller underhållsfritt. Därför borde man när man väljer stenytor till ett kök ta med i beräkningen vem som bor där, vilka vanor de har och hur de har ordnat sitt liv. Om det skulle vara fråga om ett intensivt liv, bör man välja ett mera härdigt material.

Vid rengöring eller underhåll ska man inte välja sura eller nötande rengöringsmedel. En lycklig kund som brukar baka nästan varje dag berättade för oss om ett listigt knep, hur hen alltid lyckas hålla sin stenyta ren – innan man börjar laga mat lägger man ut plastfilm på stenytan.

Kvaliteten är väsentlig för slutresultatet hos de skåp som har en naturstensskiva. Stommen måste vara säkert och stadigt fastsatt, i nivå och stark nog för att bära stenens vikt. Om man vill hämta något i ett överskåp, bör man dock inte ställa sig på stenytan – materialet är ömtåligare i området just vid håltaget för vask och för spis och kanske inte bär vikten av en person. När man arbetar med tyngre kokkärl och stekpannor bör man undvika att stöta mot stenytans kanter – ett kraftigt och plötsligt slag kan repa stenen. I sämsta fall kan till och med en flisa brytas ut.

Colonial Ivory

Hur bör kökets belysning se ut?

Vi i nordiska länder brukar ha tredjedels år av närmast skymning och mörker och då måste man ta i beaktande när man väljer belysning dess ljusstyrka och läge. Ofta använder man utöver takarmatur även platsbelysningar eller också lysrör under överskåp som en komplettering till takarmatur.

Som en relativt ny företeelse fäster man ibland en nattbelysning med lysdioder under ett överskåp eller gör ett uttag under arbetsytan för färglysrör som miljöbelysning. I båda fallen kan en sådan belysning förefalla modern och även praktisk och om man använder LED-lampor inte särskilt betungande ur energisynpunkt.

Om man tänker sig att vår stämning och vårt uppträdande påverkas av färger, vilka toner (väggfärg, belysning, möbler) skulle du vilja rekommendera?

Ljusa och pastellfärgade (även bleka) toner passar säkert bäst i ett kök, men traditionellt använder man mycket vita, svarta och grå köksmöbler. Grått kan i sin tur vara nog så rikt på toner och variera mellan våt asfalt till en varm gråbeige, ända till kallare blågrått. Om man ställer ihop det med sten och trä, kan alla färger passa ihop, eller ska man vara mera försiktig med mycket färggranna textilier eller färgtoner.

Kanske bör man säga här att gult, orange och rött anses vara aptitretande färger, medan däremot rosa, ljust salladsgrönt och sommarhimmels-blått ska verka dämpande på aptiten.

Om eller vad bör man beakta när man inreder ett kök, om man räknar med den tidsepok, då en avsvalnande ekonomi tvingar oss att tänka mera ekonomiskt?

När man talar om sparsamhet eller hushållande kommer man inte förbi talesättet ”vi är inte så rika att vi kan köpa billiga saker”. En sådan sentens innehåller samtidigt ett försvar av att beställa en arbetsyta av sten till köket som även ett mera allmänt… en vishet som omfattar renovering och byggande i sin helhet.

Att inreda ett hem och ett kök är vanligen inte ett kortvarigt projekt, utan en investering, vars resultat mäts i årtionden. När man vid beslutet sätter prisargumentet högst, behöver utfallet inte alltid vara det som man önskade. Om man talar om de enklaste detaljerna, kan var och en väga inredningen liksom i handen och förstå vad det är för en skillnad mellan ett billigt och ett dyrt gångjärn till en skåplucka. Likaså är det logiskt att knoppar eller handtag av metall sannolikt är hållbarare än motsvarigheterna i plast. När det gäller möbelytor, ytskivor, utslagsvask och blandare är det svårare. Om man inte har tillgång till vänner med erfarenheter lönar det sig att innan man fattar sitt beslut konsultera ett möbelföretag eller en inredare. Om man besöker flera möbeltillverkare och sakkunniga och jämför anbuden, kan det dyrare verkande alternativet i förstone visa sig vara det gynnsammare.

Man behöver inte framfålla särskilt, att en fåkunnig byggare med sina olämpliga arbetsmetoder kan förstöra även det dyraste material. Vi hos Granitop håller kvaliteten högt hela vägen när det gäller en beställning av arbetsytor, vid upprättande av produktionsritningar, vid tillverkning, vid transport och en maximal kontroll av installationsprocessen. Denna regel skulle avgjort gälla även för att nå sinnesfrid vid en installation och för att uppnå köksinredningens kvalitet – vid tillverkning och installation är det inte främst priset som gäller, utan förtroendet för yrkesmannen.

Räkna ut pris!

Vilka smarta lösningar skulle ni vilja rekommendera, vilka en som är okunnig i inredning inte behöver komma på omedelbart?

Det finns många smarta lösningar och i dagens läge kan man finna inspiration överallt. Goda ställen där man kan hitta inspiration är Instagram och Pinterest (mera allmänt social media som helhet). Sedan har vi tidskrifter, inredningsforum och inredningsarkitekters bloggar. Väl renommerade möbelföretag och leverantörer av stenmaterial har gedigna hemsidor. När man studerar dem kan man helt gratis sätta sig in i nyheterna i branschen.

Om man gör förarbeten och sätter sig in i alternativen, ska man naturligtvis undersöka även den potentiella samarbetspartnerns bakgrund – om det på företagets konton uppträder avlönade influencers eller om det är verkliga kunder, eller om det när det gäller utförda arbeten förekommer köpta referenser och likes eller om det är fråga om verkliga personer som har skrivit responser eller tagit fotos…

Vilka material och lösningar är trendiga just nu och i den närmaste framtiden?

Det personliga och det praktiska är viktigast vid val och inredning och möbler. Om man som en större trend skulle framhålla något, framträder det att man alltmera sällan träffar på underskåp med luckor – i stället för dem är det nästan alltid lådor. Det är bekvämare att använda lådor och uppenbarligen är det inredningstillverkarnas marknadsinriktade produktutveckling som ligger bakom och premierar behovsorientering och ergonomi.

Jura Grey

En sammanfattning av året 2022 ger intryck av att tidigare uppskattade stenars popularitet består. Som en ny stark aktör har Terrazzo-sten stigit på försäljningens topplista. Terrazzo, som innehåller större och mindre flisor av natursten (vanligen marmor) är personlig och vacker. För det andra framträder spåren av användning inte så tydligt som hos vit slipad marmor (Bianco Carrara C).

Terrazzo Calacatta

Naturligtvis är föregående års försäljningshit, kalkstenen Jura Grey, fortfarande omtyckt (och detta såväl med slipad som med polerad finish). För kökets arbetsytor är svart granit Nero Assoluto, alltjämt en symbol för styrka och motståndskraft. Tack vare vår vårkampanj beställde man detta år rätt så mycket flammad-borstad (F/B – flamed & brushed) eller s k läder (leathered – i.k) ytfinish.

Jura Grey

År 2022 tillkom flera andra marmorsorter i materialvalet (Bardiglio, Mystery Grey, Fantastico Arni); men naturligtvis blev världens mest kända italienska vita marmor (Bianco Carrara C) säkert kvar på tronen.

Fantastico Arni

Som största nyhet år 2023 erbjuder vi nu enligt önskemål från kunder sten i produktserie Bricmate Norrvange, keramik vars mönster påminner om kalksten.

När man väljer inredning och material, ska man räkna med att trenderna ofta kan växla, till och med flera gånger om året. Men kök och badrum renoverar man inte alldeles varje år. Sålunda lönar det sig inte att lockas eller skrämmas av möjligheternas mångfald, man ska alltid välja den lösning som passar och som man tycker om. För att citera en kund: ”Om man gör det, gör det ordentligt. Mitt önskemål var att den fullbordade helheten skulle vara såväl vacker som praktisk. Man bygger ju inte ett museum hemma hos sig.”

Artikeln har publicerats i förkortad version i en inredningstidskrift.

Se våra material!
Om du vill dela bilder på ditt färdiga kök med oss eller tala om hur du har använt natursten i ditt hem, ta kontakt per e-post eller bifoga bilder till vårt Google-konto.
Noble Carrara

Trendspaningar för 2024

Kökstrender år 2022

2021 års kökstrender – minimalism, lättarbetat och familjen i centrum

Vackert hem – modern teknik och värdig historia i harmoni

Inredare rekommenderar: 6 smarta sätt att använda sten för att försköna hemmet

Hur får jag ett erbjudande för mitt kök?

Totalkostnaden för dina bänkskivor inklusive montering kan beräknas med hjälp av vår priskalkylator. Efter att du valt önskad sten och angett korrekta mått kan du beställa din bänkskiva direkt från samma ställe. Om du vill kan du skicka oss din köksritning med mått utifrån vilken vi kan ta fram ett erbjudande för dig.

Var kan jag se riktiga stenprover?

Våra montörer har med sig prover på alla våra stenar. Du kan välja vilken sten du vill från ett Blogg galleri på vår hemsida och utifrån bilderna som finns tillgängliga i vår priskalkylator. Man kan titta på stenprover i showrummen (WhiteGoods i Hägersten och BKC Kök i Västeras). Till längre bort belägna platser har vi för påseende sänt materialprover per post.